Flere har den siste tiden tatt til orde for å forlenge høringsfristen på den nylig fremlagte kvotemeldingen til regjeringen. Den har muntlig høringsrunde i Stortinget 29. januar, samt skriftlig frist 30. januar.

Blant dem som har tatt til orde for dette er den sjøsamiske organisasjonen Bivdu og Fiskeri- og kystalliansen.

Bivdu skriver i et brev til næringskomiteen at høringsfristen nå er «uakseptabel kort».

Klart svar

«Høringsfristen må forlenges med 2 måneder, slik at folkevalgte organ, organisasjoner og andre får rimelig tid til å avgi sine høringer», er kravet fra Bivdu.

– Er det aktuelt å utsette fristen?

– Det brutale svaret er nei, slår Wilfred Nordlund (Sp) fast.

Han er leder av næringskomitéen på Stortinget, samt saksordfører for meldingen.

Vil ikke ha utsettelse

Han viser til at høringsfristen har blitt diskutert flere ganger, og at det meste som ligger i meldingen allerede har vært på høring. Det er Fiskarlagets leder Kåre Heggebø enig i:

– Vi synes ikke noe om flere utsettelser, vi har ventet i årevis. For de som dette berører, er det kjente tema. Vi kan og vil svare tydelig opp det vi mener. Etter vårt syn er det ikke behov for utsettelse, sier han til Fiskeribladet.

Fiskarlagsleder Kåre Heggebø mener dagens høringsfrist er god. Foto: Robert Nedrejord

Nordlund i Sp viser til at fristen for stortingsbehandlingen allerede er forskjøvet:

– Da for å gi komiteen bedre tid. Skyver vi på høringsfristen, får vi ikke det, sier han.

– Bare til å sende

Han forteller at han har forståelse for de som ønsker mer tid, men presiserer at det også går an å komme med synene sine etter fristen.

– Stortingets høringer er ikke slik som statens høringer ellers. Selv om det er en fordel å rekke fristen, er det ikke slik at komiteen har «kasta loss». Det er bare til å sende til oss, så blir innspillene omfordelt til komitemedlemmene, sier Nordlund.

Når Fiskeribladet intervjuer Nordlund mandag er han og næringskomiteen på vei mot Florida i USA, blant annet for å kikke på landbasert oppdrett. Komiteen kommer hjem til helgen. Fra mandag neste uke er det «kvotemelding for alle pengene», ifølge Nordlund.

Fremover kommer det til å bli mange møter med flere organisasjoner som har innspill til kvotemeldingen, forteller han.