Nylig la Fiskeridirektoratet ut en høring på sine nettsider om nysatsingen havbruk til havs. Advokat Ask Økland i Pelagisk Forening er kritisk til hvem den har gått ut til. På mottaksplikten står både Sjømat Norge, Salmar Aker Ocean, Nova Sea og Cermaq Norge, men derimot ingen fra fiskerinæringen.

– Alle kan levere høringssvar, uavhengig om de har fått den tilsendt eller ei. Det er greit. Men det er en klar fordel at fiskerinæringen tas med i arealspørsmål fra første dag, der det kan ligger potensielle konflikter fra dag én.