Det var med gjentatte henvisninger til kronikken «En hilsen fra gutteklubben grei: Vi skal ta oss sammen!» fra 8. mars i år at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran adresserte sin klare forventning om en bedre kjønnsbalanse i Norges Råfisklags styre.

Valget av nytt styre skjer på onsdag, som er årsmøtets andre og siste dag.

I kronikken lover direktørene i de fem salgslagene i fiskerinæringa – deriblant administrerende direktør Svein Ove Haugland i Råfisklaget – en rekke tiltak for å bedre og sikre et større mangfold og bedre representasjon i salgslagenes styrer framover.