I partiprogrammet til Høyre er ønsket om bearbeidingskvoter tatt inn i det partiet sier de vil arbeide for