Tirsdag presenterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) de 20 områdene direktoratet mener er egnet for havvind. Dette er ikke områder som er klare for utbygging, men som må utredes videre.

Andre direktorat, som Fiskeridirektoratet, har bidratt med sine syn. Disse ble enige om 19 av 20 områder. Kun ved området Sønnavind A, som er lokalisert i Skagerrak, utenfor Agder, er de uenige.

Sønnavind A
  • Totalt areal: 2900 km²
  • Type teknologi: Flytende og bunnfast
  • Minste avstand til kystlinja: 34 kilometer
  • Minste avstand til fastland og større øyer: 34 kilometer
  • Gjennomsnittlig dybde: 200 meter
  • Gjennomsnittlig bølgehøyde: 1,9 meter
  • Høyeste 50-årsbølge: 12,7 meter
  • Gjennomsnittlig vindhastighet: (150 moh.):