Nærings- og fiskeridepartementet etablerer en egen seksjon som skal jobbe med forebygging av fiskerikriminalitet, skriver departementet i en pressemelding.

– Fiskerikriminalitet er mer enn ulovlig fiske. Det er ofte en form for multikriminalitet som omfatter økonomisk kriminalitet og grov utnyttelse av arbeidskraft, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i meldingen.

Han viser til at fiskerikriminalitet ofte re grensekryssende og svært godt organisert.

– Det krever at myndighetenes innsats for å stanse fiskerikriminalitet også er godt organisert.

En viktig oppgave for den nye seksjonen blir å gjennomføre en nasjonal reform av fiskerikontrollen, og følge opp den internasjonale satsingen mot fiskerikriminalitet.

Reformen innebærer blant annet sporing og rapporteringskrav for alle fiskefartøy i kystflåten. Fristen for dette er nylig forlenget og gjennomføres i løpet av 2022 og 2023. Deretter vil det komme nye krav til veiesystemer ved fiskemottakene, står det i meldingen.

Dette er også en oppfølging av den offentlige utredningen «Framtidens fiskerikontroll», står det i meldingen. Rapporten ble lagt frem i november 2019, og vektla blant annet elektronisk fangstrapportering fra alle fartøyer, og gjennomgående veie- og målesystemer ved landing.