- Norske fiskere har lange tradisjoner for å fiske i færøyske farvann, og avtalen med Færøyene er viktig for oss. Det er bra at vi har fått på plass en avtale som viderefører disse fiskemulighetene også i 2022, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.

Avtalen Norge har inngått med Færøyene for 2022 innebærer at kvoten på lange/blålange økes med 500 tonn til 3000 tonn, samtidig som brosmekvoten reduseres med 500 tonn til 1500 tonn, opplyser departementet i meldingen.

Bifangstkvoten for andre arter på 800 tonn og makrellkvoten på 6600 tonn videreføres fra inneværende år. Makrellkvoten kan fiskes både i færøyske farvann, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann.

Dette får Færøyene

Færøyene får en kvote på 4945 tonn torsk, 1100 tonn hyse, 500 tonn sei og 400 tonn andre arter som bifangst i norsk sone, som er en videreføring av inneværende års kvotenivå.

I tillegg til disse kvotene, kan færøyske fartøy fiske opp til 3790 tonn torsk og 200 tonn hyse, som de har fått gjennom bytteavtalen sin med Russland, mens norske fartøy kan fiske opp til 31.920 tonn av den norske kolmulekvoten for 2022 i færøyske farvann.