For å forbedre sikkerheten for yrkesdykkere, har regjeringen foreslått at yrkesdykking skal omfattes av arbeidsmiljøloven.

Redningsselskapet har i dag dykkere om bord på flere av sine redningsskøyter.

Både fiskere og andre på sjøen har i årevis fått hjelp når fiskebruk og tau har satt seg fast i propellen. Dykkerne følger vaktordningene om bord og er i beredskap hele døgnet.

Frem til nå har Redningsselskapets dykkere vært underlagt sjøfartsloven. Nå frykter Redningsselskapet at de heretter må forholde seg til arbeidsmiljøloven som vil legge store begrensninger på aktiviteten.