– Er det ingen som er taletrengte? spurte ordstyrer Geir Rommetveit fra scenen inne på møtelokalet på Raddison Blue Royal Hotel ved Bryggen i Bergen torsdag.

For da det ble åpnet for innvendinger om at Fiskarlaget Vest skal inn den nye organisasjonen Sør-Norges Fiskarlag var det ingen som ville ta ordet. Det var helt tyst. Det 13. årsmøtet tilsynelatende det siste, om alt går veien når Sør-Norges Notfiskarlag møtes fredag.

Nestleder i Fiskarlaget Vest, Geir Stuve Rommetveit, avbildet rett før årsmøtet i Bergen startet.