– Det er flott at ID-kvoteordningen kommer. Det er en ordning vi har spilt inn, og som trengs. Men den trengs i alle lukka fiskerier i sør, sier Terje Eriksen, styreleder i Sør-Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget har tatt for gitt at det skal åpnes for kvotesammenslåing i flåten under 11 meter også i andre fiskerier enn torsk, sei og hyse. Kvotemeldingen er imidlertid uklar på dette området. Derfor benyttet Eriksen anledningen til å spørre Cecilie Myrseth, da hun møtte næringen i Bekkjarvik mandag denne uken.