Fiskarlaget sier de ser klare forenklingsgevinster i at konsesjonsforskriften, deltakerforskriften og strukturkvoteforskriften samles i én felles forskrift for både kyst- og havfiskeflåten.

– Samtidig er det en utfordring at sentrale spørsmål om innretningen av kvotesystemet fortsatt ikke er avklart.

Det sier Jan Birger Jørgensen, assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag i en uttalelse på Fiskarlagets nettsider.

Fiskarlaget peker på at arbeidet med en ny kvotemelding vil få betydning for flere av forslagene, og at de overordnede rammebetingelsene burde vært avklart før detaljene legges ut på høring.