Hjemmelslengde kontra faktisk lengde, samfiskeordning og adgangen til åpen gruppe. Dette er noen av punktene lederne i fiskeriorganisasjonene anser som de viktigste i framtidens kvotemelding, etter at Bjørnar Skjæran i forrige uke la ut de siste fire forslagene til kvotemelding 2.0 ut på høring.

Skjæran uttalte da følgende om målsettingen: – Vi skal skape forutsigbarhet for næringen gjennom tett samarbeid med organisasjonene i fiskerinæringen for veivalgene som skal tas når kvotemeldingen skal skrives til høsten.

Kåre Heggebø leder i Fiskarlaget har følgende kommentar til høringsnotatene så langt.