Høyre er fortsatt partiet flest fiskere vil stemme på, men like bak følger Senterpartiet, som øker fra 14 til 17 prosent når fiskerne skal velge parti i 2021. Hadde fiskerne fått lov til å bestemme sammensetningen av Stortinget, ville de fire borgerlige partiene, H, Frp, KrF og V, kommet best ut, med 38 prosent oppslutning blant de 300 fiskerne som er spurt.