Høyre er fortsatt partiet flest fiskere vil stemme på, men like bak følger Senterpartiet, som øker fra 14 til 17 prosent når fiskerne skal velge parti i 2021. Hadde fiskerne fått lov til å bestemme sammensetningen av Stortinget, ville de fire borgerlige partiene, H, Frp, KrF og V, kommet best ut, med 38 prosent oppslutning blant de 300 fiskerne som er spurt.

Det viser meningsmålingen Norfakta Markedsanalyse har gjennomført for Fiskeribladet og IntraFish. 300 fiskere er spurt om hva de vil stemme på og hva de stemte på i forrige valg.