Tirsdag var den store «sjømatdagen» under Arendalsuka, den politiske festivalen som denne uken arrangeres i sørlandsbyen med samme navn.

«Sjømatdagen» er en årlig øvelse, som arrangeres av organisasjoner som Norges Fiskarlag, alle salgslagene, Norges sjømatråd og FHF. Det var også planen i år, inntil de to sistnevnte besluttet å trekke seg.

Arendalsuka 2022
  • Et arrangement for politikk, næringsliv og organisasjoner som foregår i Arendal hvert år i uke 33
  • Over 1.000 ulike seminarer og debatter, fra en rekke scener, telt og båter innen temaer som det grønne skiftet, demokrati, mediemangfold, diskriminering.