I Brussel ser fiskerinasjonene rødt etter fiskeriavtalen mellom Norge og Storbritannia, som truer med å sette EU på sidelinjen i forvaltningen av den økonomisk viktige makrellen. For Norges del er den verdt 3,6 milliarder kroner.

I tillegg kommer verdiøkningen ved videreforedling.

Makrellforvaltningen har vært preget av anarki siden 2020, der hvert land setter sine egne kvoter, selv om det fører til risiko for overbeskatning og potensiell kollaps av bestanden.

– Avtalen er et viktig skritt i retning av en bedre forvaltning av makrellbestanden og redusert fiskepress.