I april i fjor meldte norske myndigheter at EU hadde godtatt norsk suverenitet i Svalbardsonen. Det viste seg likevel kjapt at EU tolket enigheten annerledes, og forhandlingene som startet med brexit fortsatte. 2. juni i år kom en forordning der EU selv definerer torskekvoten som EU-flåten kan fiske i Svalbardsonen:

  • Mens Norge har satt en kvote på 12.415 tonn, har EU ensidig satt egen torskekvote for 2023 til 15.629 tonn.

Dette trenger ikke å innebære en konflikt mellom EU og Norge.