– Sjømat Norge har ikke hatt noen diskusjon om Norges tilknytning til EU. Men vi registrerer at det er et annet perspektiv i den norske EU-debatten i dag enn det var tidligere, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i den største næringsorganisasjonen i sjømatnæringen, Sjømat Norge.

EU-debatt

Tidligere var mye av EU-debatten fokusert på det handelspolitiske, markedsadgang for norske varer i EU.

I dag er det det sikkerhetspolitiske perspektivet. At EU er et fredsprosjekt, er et viktig poeng i debatten om medlemskap, sier Ystmark.