Det blir feil at lakseoppdrettere som har investert hundrevis av millioner kroner på
miljøvennlig drift i lukkede oppdrettsanlegg ikke skal få bedre betingelser enn de har i dag, mener stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (FrP) fra laksefylket Nordland.

– De som har satset på lukket teknologi har på mange måter gjort det «samfunnet» har bedt dem gjøre: Å ta i bruk en teknologi som gjør at lakselus ikke lenger er et problem, samt at det ikke rømmer laks fra anleggene deres, sier stortingsrepresentanten til Fiskeribladet.