Under fiskeriforhandlingene i fjor truet Russland med å si opp fiskeriavtalen med Norge dersom flere havnerestriksjoner ble innført. Det skjedde ikke.

Denne uken er det en ny runde med fiskeriforhandlinger, og sammen med russerne skal torskekvoten for 2024 settes. Mandag 16.-20. oktober er satt av til forhandlingene, altså er i dag siste dag for forhandlinger, om alt går etter tidsplanen som er satt.

Havforskerne har anbefalt en kvote på 453.427 tonn nordøstarktisk torsk i 2024. Det er 20 prosent mindre enn i år.