Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) har bedt Fiskeridirektoratet om å se nærmere på nok et rederi som har lånt penger fra en utenlandsk aktør. Spørsmålet er om deltakerloven i praksis omgås ved å gi lån som egentlig er å anses som egenkapital.

Nå rettes søkelyset mot Tromsø-rederiet Maniitsoq som driver med snøkrabbefiske.

Maniitsoqs båt «Arctic Opilio» var blant de rundt ti båtene som deltok i fisket etter den ettertraktede krabben.

Eier, daglig leder og styreleder Bengt Are Korneliussen avviser bestemt at de gjør noe galt.

Maniitsoq AS
 • Norsk rederi som eier båten «Arctic Opilio» som driver med snøkrabbefiske
 • Bengt Are Korneliussen eier 100 prosent av rederiet
 • Det grønlandske selskapet Royal Greenland har gitt flere titall millioner kroner i lån til selskapet, og har også to av sine direktører i styret
 • Maniitsoq er også navnet på en liten by sørvest på Grønland (tidligere kjent som Sukkertoppen) med rundt 2.500 innbyggere

Ber fiskeridirektoratet sjekke

Fiskeribladet og DN skrev nylig at fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) har bedt Fiskeridirektoratet om å se nærmere på hvem som egentlig eier tre snøkrabbebåter hvor Tromsø-reder Per Thore Kraknes er hovedeier.

Der eier grønlandske Polar Seafood 40 prosent av selskapene, samtidig med at det har gitt store lån. Ingebrigtsen spør om deltakerlovens bestemmelse om at utlendinger maksimalt kan eie 40 prosent, i realiteten omgås ved å gi store lån som egentlig er å betrakte som egenkapital.

Ingebrigtsen ber nå også Fiskeridirektoratet om å se på forholdene rundt Korneliussens selskap Maniitsoq.

– Vi har bedt direktoratet se på om posisjonen til de utenlandske eierne i noen konkrete selskaper er i samsvar med den praksis som departementet har trukket opp i tidligere vedtak. Vi har vist særlig til en sak hvor «klagen måtte avslås fordi aktive fiskere etter eierendringen ikke ville ha en slik faktisk kontroll over virksomheten som kreves, tilsvarende en eierandel på mer enn 50 prosent, jf. deltakerloven § 6 annet ledd. Departementet kunne heller ikke se at det er sannsynliggjort at norske statsborgere vil få faktisk kontroll tilsvarende en eierandel på 60 prosent, opplyser Ingebrigtsen til IntraFish via kommunikasjonsavdelingen i departementet.

Deltakerloven
 • Heter formelt «Lov om retten til å delta i fiske og fangst».
 • Regulerer hvem som kan delta i næringsmessig fiske gjennom ulike deltageradganger eller konsesjonsordninger.
 • Formålet med loven er å tilpasse fiskeflåtens kapasitet med ressursgrunnlaget, øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen samt å legge til rette for at høstingen av marine ressurser skal komme kystbefolkningen til gode.
 • Det såkalte nasjonalitetskravet gjelder for båter over 15 meter. Her må norske statsborgere bosatt i Norge eie minst 60 prosent av selskapet.

Negativ egenkapital, store lån

Rederiet har ikke offentliggjort regnskapet for 2020 ennå, men 2019-tallene viser at det var innskutt egenkapital på 30.000 kroner og bokført egenkapital på -46,5 millioner kroner. Samtidig var langsiktig gjeld på 154,6 millioner kroner, hvorav 108 millioner kroner i regnskapet ble klassifisert som «konserngjeld» – dette uten at selskapet inngår i noe konsern.

Maniitsoq AS er 100 prosent eid av reder Bengt Are Korneliussen. Han sitter også i styret sammen med kona Signe Nina H. Korneliussen, samt Lars Nielsen og Thomas Meier Jensen. De to sistnevnt er direktører i Royal Greenland, et statseid grønlandsk rederi som primært driver med rekefiske.

Har lånt penger til Maniitsoq

Fiskeribladet har sendt en rekke spørsmål til Royal Greenland om dets forhold til det norske selskapet Maniitsoq, som for øvrig også er navnet på en liten by på Vest-Grønland.

Royal Greenland har ikke svart direkte på våre spørsmål, men skriver i en kommentar at selskapet kjøpte rundt 6500 tonn snøkrabbe i fjor, det meste fra Grønland og Canada. Innkjøpet fra «Arctic Opilio» var på rundt 350 tonn.

Royal Greenland skriver at det har samarbeidet med Maniitsoq i mange år. Siden 2017 har de to Royal Greenland-direktørene Nielsen og Jensen vært i styret i Maniitsoq. Der bistår de som rådgivere for «ulike aspekter knyttet til produksjon og tekniske forhold», skriver Hanne Kvist til Fiskeribladet.

Hun er direktør for markedsutvikling og markedsføring i Royal Greenland og fungerer som «medierådgiver» i denne saken.

Snøkrabbe
 • Snøkrabbe ble første gang funnet på Gåsbanken sørøst i Barentshavet i 1996.
 • Genetiske analyser viser mer slektskap mellom krabber fra Barentshavet og Beringstredet og østkysten av Canada enn med krabber fra Vest-Grønland.
 • Hypotesen er derfor at krabben har spredt seg ved vandring vestover fra Tsjuktsjerhavet, nord for Beringstredet, og inn i Barentshavet
 • Det er fremdeles er det en god del usikkerhet om – og hvordan – snøkrabben påvirker økosystemet i Barentshavet.
 • Enkelte studier indikerer at snøkrabben kan påvirke bunnfaunaen
  Kilde: HI

I 2017 ga Royal Greenland et lån til Maniitsoq for å hjelpe selskapet til å ruste opp «Arctic Opilio» til moderne standard. Kvist i Royal Greenland opplyser at Maniitsoq er finansiert med penger fra eieren, Royal Greenland og en bank.

– Vi antok at lånet fra oss var kortsiktig, men da norske fiskebåter mistet tilgangen til Smutthullet, ble vårt finansielle engasjement forlenget mens «Arctic Opilio» ble lagt ut til salg. Lånet er på et tosifret beløp i millioner norske kroner. I 2021 ser markedet lovende ut, og vi ser frem til et bedre år, skriver Kvist.

Årets fiske etter snøkrabbe i Barentshavet ble nylig avsluttet. Fisket ble betegnet som kjærkomment godt, etter flere år med dårligere resultater.

Bengt Are Korneliussen eier rederiet Maniitsoq as Foto: Jon Eirik Olsen

Korneliussen: – Royal Greenland eier ikke en eneste aksje i den båten

Tromsø-reder Bengt Are Korneliussen eier 100 prosent av Maniitsoq, hvor han også er registrert som både styreleder og daglig leder.

– Vi har jobbet tett med Royal Greenland i tolv år, og eier blant annet en brønnbåt på Grønland sammen med dem, sier han til Fiskeribladet.

Rederen sier at Royal Greenland er en fast kjøper av krabbe fra dem, til markedspris.

Han avviser først at Royal Greenland har lånt penger til Maniitsoq, men etter at kona Signe Nina sier at «det har de jo gjort», svarer han bekreftende på det – uten at han vil tallfeste beløpet.

Korneliussen avviser bestemt at de bryter deltakerloven.

– Royal Greenland eier ikke en eneste aksje i den båten, sier han.

Rederen viser deretter videre til Hanne Kvist i Royal Greenland.

Korneliussen har tidligere blant annet vært involvert i selfangst. Han er også nylig omtalt i avisens spalter etter han solgte ekspedisjons- og selfangsbåten «Lance», som nå skal bli passasjerbåt i Sør-Afrika.