DN skriver torsdag at Nærings- og fiskeridepartementet misforsto EU-regler før regjeringen gikk inn for å unnta russiske fiskefartøy fra sanksjonene mot Russland. Nå krever kontroll- og konstitusjonskomiteen svar.

Avisen melder at en samlet kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget sendte fredag i forrige uke et brev til regjeringen med flere spørsmål rundt regjeringens vedtak om å unnta russiske fiskefartøy fra sanksjonene mot Russland.

Bakgrunnen for spørsmålene er DNs saker om at fiskefartøy som ellers ville vært ulovlige i Europa, fortsatt anløper norske havner.