IntraFish og Fiskeribladet har fått Norfakta Markedsanalyse til å stille fiskerne, oppdrettsnæringen og resten av sjømatbransjen en rekke spørsmål i forkant av årets valg. Disse har også én politiker fra hvert politisk parti på Stortinget fått.

Her kan du se hva politikerne har svart:

Her kan du se hva fiskerne sier de vil stemme:

I tillegg er det valg til Sametinget i dag. Her kan du lese hva sametingskandidatene mener: