Høyt kostnadsnivå, internasjonale handelsforhold og overkapasitet i industrien er de viktigste barrierene for økt nasjonal bearbeiding og lønnsomhet i norsk sjømatindustri. Det skriver Fiskebåt i høringssvaret til rapporten fra «bearbeidingsutvalget».

Styre konkurransekraft

Organisasjonen mener at en en strategi for å øke bearbeidingen og lønnsomheten i fiskeindustrien bør ha hovedfokus på å forbedre disse rammebetingelsene.

Fiskebåt mener at enkelte av tiltakene foreslått av utvalget, vil kunne bidra til å styrke konkurransekraften til norsk sjømatindustri og øke bearbeidingsgraden.

«Med bakgrunn i dette etterlyser Fiskebåt at utvalget drøfter hvor sterke virkemidler det er riktig å iverksette for å øke arbeidskraftbehovet i en situasjon der det er mangel på arbeidskraft», heter det i Fiskebåts høringssvar.

Advarer

Fiskebåt advarer videre mot tiltak som flytter lønnsomhet fra flåteleddet til deler av norsk fiskeindustri.

«Selv om flåteleddet jevnt over har hatt bedre lønnsomhet enn industrien de siste årene, er lønnsomheten fortsatt for lav i store deler av fiskeflåten til å møte kravene om utslippskutt og fornying. Slike tiltak vil dessuten virke konkurransevridende i sjømatindustrien», skriver Fiskebåt i høringssvaret.

Når det gjelder utvalgets forslag som retter seg mot organiseringen av førstehåndsomsetningen, er Fiskebåt kritisk til disse. Forbundet skriver at de anser disse forslagene «uegnet og irrelevante for å nå målsetningen om økt nasjonal bearbeiding.»

Frist 1. juni

Det såkalte «Bearbeidingsutvalget», ledet av Kathrine Tveiterås, overleverte 8. mars sin rapport til fiskeriministeren. I tillegg til å se på muligheter for grønn omstilling i sjømatindustrien, fikk de i oppgave å se på hvilke grep som kan tas for at mer av den norske fisken skal bearbeides og skape flere helårige arbeidsplasser her hjemme.

Utvalget har levert en liste med 32 ulike forslag til tiltak, som de siste månedene har vært ute på høring i næringa.

Frist for å komme med høringsinnspill er 1. juni. Fiskeribladet omtalte Sjømat Norges innspill denne uken, samt Norsk Villfisks innspill.