– Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, fra Nordland, blir fiskeri- og havminister. Vi utvider den porteføljen i næringsdepartementet, sier Jonas Gahr Støre.

Torsdag presenterte den påtroppende statsministeren navnene på personene som skal inn i regjeringsapparatet. Dagen før presenterte mindretallsregjeringen bestående av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) sin plattform, som blant annet inkluderer gjeninnføring av eierskapsbegrensninger i havbruksnæringen og ny kvotemelding i fiskerinæringen.

Den nye regjeringen:
 • Statsminister: Jonas Gahr Støre (Ap)
 • Finansminister: Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
 • Fiskeri- og havminister: Bjørnar Skjæran (Ap)
 • Klima- og miljøvernminister: Espen Barth Eide (Ap)
 • Næringsminister: Jan Christian Vestre (Ap)
 • Olje- og energiminister: Marte Mjøs Persen (Ap)
 • Kommunal- og distriktsminister: Bjørn Arild Gram (Sp)
 • Justisminister: Emilie Enger Mehl (Sp)
 • Samferdselsminister: Jon-Ivar Nygård (Ap)
 • Utenriksminister: Anniken Huitfeldt (Ap)
 • Helse- og omsorgsminister: Ingvild Kjerkol (Ap)
 • Forsvarsminister: Odd Roger Enoksen (Sp)
 • Landbruks- og matminister: Sandra Borch (Sp)
 • Barne- og familieminister: Kjersti Toppe (Sp)
 • Kunnskapsminister: Tonje Brenna (Ap)
 • Forsknings- og høyere utdanningsminister: Ola Borten Moe (Sp)
 • Arbeids- og integreringsminister: Hadia Tajik (Ap)
 • Kultur- og likestillingsminister: Anette Trettebergstuen (Ap)
 • Utviklingsminister: Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Ulriksen blir statssekretær

I statsråd kl. 12 i dag ble arbeids- og ansvarsdelingen i Jonas Gahr Støres regjering vedtatt og statssekretærer er utnevnt.

Skjæran skal ha ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Skjæran skal ha ansvaret for underliggende etater og tilknyttede virksomheter på fiskeri- og havbruksområdet, heter det i

Vidar Ulriksen, tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet og statssekretær i Stoltenberg II-regjeringen, er hentet inn som statssekretær for Skjæran. Peter Eide Walseth (Ap), blir politisk rådgiver for Skjæran.

Om Skjærans jobb sier Støre:

– Det er store oppgaver som har latt vente på seg å løse som krever en politiker med god forankring, bred erfaring og evne til å se helheten av hva vi har på fiskeri- og havområdet.

Som fiskeri- og havminister får Skjæran en annen tittel enn sin forgjenger Odd Emil Ingebrigtsen, som nå flytter hjem til Bodø.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminíster Trygve Slagsvold Vedum kommer ut på slottsplassen med sin regjering etter sitt første statsråd på slottet. Foto: Gunnar Lier

Forventningsfull til ministeren

I en pressemelding sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, at Skjærans bakgrunn og fartstid både fra næringslivet, landbruket og politikken gjør at han er forventningsfull til samarbeidet med den nye statsråden.

– Bjørnar Skjæran er en erfaren politiker som de siste årene også har hatt et tungt nasjonalt verv i partiet. Han kjenner næringens behov fra sin tid i politikken i Nordland, og jeg har hatt gleden av å møte ham en rekke ganger de siste årene, sier Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har gitt et omfattende innspill til regjeringsforhandlingene. Fiskarlagets synspunkt er at mange av sakene organisasjonen er opptatt av, er godt ivaretatt i Hurdalsplattformen.

– Vi har gitt Støre og Vedum våre innspill, og vil gå grundigere til verks på en rekke områder så snart vi får anledning til det, sier Ingebrigtsen.

Påtroppende fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) møter avtroppende fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen for nøkkeloverrekkelse. Foto: Anders Furuset

– Godt plantet på kysten

Forbundet Fiskebåt, en arbeids- og interesseorganisasjon for den havgående flåten, har følgende kommentar til den nye ministeren:

– Bjørnar Skjæran er godt plantet på kysten og kjenner næringen godt. Arbeiderpartiet har stått fadder for fiskeripolitikken, når vi ser bort fra kvotemeldingen. Med sin bakgrunn og sin posisjon som nestleder i Arbeiderpartiet håper vi han får gjennomslag i regjeringen for å sette fiskeriinteressene først ved eventuelle konflikter mellom fiskeriene og nye næringer, sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk.

Interesseorganisasjonen for fiskebåtrederier, Pelagisk Forening, skriver i en uttalelse på sine nettsider at de ser frem til et samarbeid med den nye ministeren:

– Pelagisk Forening ønsker velkommen til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Vi ser fram til et godt samarbeid med Skjæran og høre hans ambisjoner for en fremtidsrettet fiskerinæring, sier daglig leder Mariann Frantsen i en uttalelse på organisasjonens nettside. Hun tilføyer:

– Vi registrerer at Hurdalsplattformen vil sikre at havressursloven, fiskesalgslagsloven og deltakerloven ligger fast og forblir viktige pilarer, videreføre kompensasjonsordningen for CO2-avgiften i fiskeflåten og styrke likestillingen i fiskeriene. Vi er glade for at disse sakene er slått fast.

Folkevalgt på flere nivå

Ifølge Aps nettsider meldte hans seg inn i partiets ungdomsorganisasjon i 1983, da han gikk på videregående skole i Mo i Rana. Tre åre senere kjøpte han gårdsbruk på Selnes, og startet oppbyggingen av melkeproduksjonsbesetning. Videre meldte han seg inn i Lurøy Arbeiderparti, og ble ungdomskandidat ved kommunestyrevalget i 1987.

Bjørnar Selnes Skjæran
 • Gift, 3 barn
 • 56 år gammel (født i 1966)
 • Har bakgrunn som gårdbruker (melk og kjøtt), lastebilsjåfør, og har drevet mangesysleri.
 • Kommunestyrerepresentant 1987 – 2015
 • Ordfører i Lurøy 2011 – 15
 • Fylkespolitiker fra 2015.
 • Gruppeleder i fylkestinget 2015 – 19
 • Leder Nordland Ap 2011 – 2019
 • Medlem av sentralstyret 2013 –
 • Nestleder Arbeiderpartiet 2019 –
 • Fiskeri- og havminister 2021 –
Kilde: Arbeiderpartiet / Wikipedia

– Nær medarbeider

Siden den gang har han vært folkevalgt på både kommune- og fylkesnivå, blant annet som ordfører. Han er nå én av to nestledere i Ap. Ved årets valg ble han valgt inn som stortingsrepresentant.

– Han er blitt et nær medarbeider og kollega av meg, sier Støre.

Espen Barth Eide fra Ap blir klima- og miljøminister. Klima- og miljødepartementet behandler blant annet saker som involverer villaksen, og er dermed involvert i blant annet deler av havbrukspolitikken.

Fiskeribladet/IntraFish har spurt Skjæran om kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.