– Det er snakk om over 2000 båter. Her finner vi pensjonisten som tar med seg barna for å lære dem opp, og han eller hun som er nyetablert. Bredden av kystbefolkningen finner vi i åpen gruppe. Disse får litt over seks prosent av totalkvotene, så kvotenedgangen vi ser nå rammer dem spesielt, sier Rødt-politiker Geir Jørgensen.

Da næringskomiteen krevde 69 svar fra regjeringen for å kunne behandle kvotemeldingen, ble det stilt en rekke spørsmål om situasjonen i åpen gruppe.