I dag er det 52 aktive reketrålere på Sør- og Østlandet. Disse sliter med marginal lønnsomhet og problemer med å få med seg mannskaper. Leder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør mener det kan være kroken på døren for en rekke båter og mottak i landsdelen om den varslede CO2-avgiften blir innført.

Skaper verdier

Sør-lederen viser til at det totalt på Sør- og Østlandet er rundt 3000 personer som er direkte sysselsatt i virksomheter knyttet til sjømatsektoren. Rundt 900 av disse befinner seg i Agder fylke, viser en studie utført av analyseselskapet Menon i 2019.