CO2-avgift vil gi en ekstra kostnad på opp mot 800.000 kroner. Nå vurderer han å selge båten.

Lennart Danielsen frykter fiskerinæringen på Sør- og Østlandet kan bli utradert om CO2-avgiften innføres for reketrålerne der. Han mener 3000 arbeidsplasser er i spill.

Leder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør viser til at reketrålerne holder liv i en rekke av mottakene på Sør- og Østlandet. Uten leveranser fra disse, vil mottakene forsvinne, mener han.
Leder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør viser til at reketrålerne holder liv i en rekke av mottakene på Sør- og Østlandet. Uten leveranser fra disse, vil mottakene forsvinne, mener han.Foto: Kjersti Sandvik
Publisert 17. September 2021, kl. 03.01Oppdatert 17. September 2021, kl. 03.01