Det blir Sp-topp, næringspolitisk talsperson og komiteleder Willfred Nordlund (Sp) som er valgt som saksordfører allerede før kvotemeldingen er overlevert Stortinget formelt.

– Det er viktig for kysten og fiskerinæringen at Stortinget avklarer viktige rammevilkår fremover. Senterpartiet og Ap er tydelig på at vi skal ha en rettferdig fordeling av ressursene og at uavklarte spørsmål som næringen ønsker svar på ryddes opp i, sier Nordlund i en pressemelding.

Nordlund er fra Vesterålen. Han deltar i Tromsø fredag når kvotemeldingen legges frem av fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Sikter mot påske

– Målet er at vi skal klare å være ferdig med innstilling til påske. Det er bra om flere engasjere seg i debatten. Samtidig må vi ta hensyn til at det er en kompleks næring hvor mange forhold ligger utenfor politisk kontroll og at ulike hensyn må balanseres. Jeg mener alle syn bør komme frem og så må vi søke å skape et så bredt kompromiss som mulig, uttaler Nordlund.

Høringer

Det legges opp til muntlig høring 29. januar.

– Siden ikke alle kan få slippe til i den muntlige høringen legger vi også opp til skriftlige innspill med frist 30. januar. Dette vil det komme nærmere detaljer om på Stortinget sine nettsider snart. Deretter vil jeg så snart som mulig invitere alle partier til samtale for å se hva som kan forene oss. Jeg mener det bør være grunnlag for et bredt flertall som bidrar til forutsigbarhet for en ekstremt viktig næring for hele kysten vår, Willfred Nordlund