En kontaktrunde med noen av aktørene i og rundt havfiskeflåten, gir ikke bud om at blir store omveltninger