I et skriftlig spørsmål til Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, skriver Venstres Alfred Jens Bjørlo (V) følgende 22. august:

«Dagens Næringsliv har avdekka at det særnorske unntaket frå det europeiske hamneforbodet for russiske skip, gjer at McDonalds og andre kjøparar av fisk kan handle fisk frå russiske oligarkar i norske hamner og ta dette vidare ut til heile Europa – samtidig som inntektene går inn i den russiske økonomien og gjer det mogleg for Putins regime å halde fram krigføringa i Ukraina.

Vil regjeringa ta initiativ til å tette dette særnorske smuttholet for den russiske krigsøkonomien etter det som no har blitt offentleg kjent?»

Dagens Næringsliv skriver mandag at McDonald's forlot Russland – men selger fortsatt russisk fisk i både Norge og EU.

I en større dokumentar forrige uke skrev DN om hvordan russiske fiskefartøy kan operere fritt i norske havner. De kan levere fisk i Norge, som gir betydelige summer til russiske fiskeriselskaper – deriblant til Russlands største fiskeselskap Norebo, eid av oligarken Vitaly Orlov.

Dette er mulig på grunn av et helt særnorsk unntak i sanksjonene mot Russland.

Flere opposisjonspolitikere har, som Fiskeribladet har omtalt, adressert det norske havneforbudet den siste tiden, og bedt regjeringen revurdere unntaket for russiske fiskefartøy.

– Norge må slutte å fôre oligarkenes lommebøker og Putins krigsmaskin, sa Venstres leder Guri Melby til Fiskeribladet 12. august.

Venstre-leder Guri Melby er svært kritisk til at Norge har latt russiske rederi få lande og omsette fisk for over 1,5 milliarder kroner i norske havner i år. Foto: Elin Høyland

Fisk for 1,5 milliarder kroner

Nylig skrev Fiskeribladet at den russiske fiskeflåten fortsetter å levere fisk for knallpriser i Norge.

Til og med uke 31, hadde den russiske flåten levert fisk for nær en halv milliard kroner mer, sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil år har russiske fiskere landet fisk verdt 1,5 milliarder i norske havner.

– Dette viser det Venstre har advart mot lenge; Mens EUs sanksjoner strammer grepet rundt russisk økonomi, gjør Norges unntak det motsatte, sa Venstre-lederen til Fiskeribladet tidligere denne måneden.

Tilbake til normalen

Etter at Russland invaderte Ukraina i februar opplevde Råfisklaget usikkerhet knyttet til russiske landinger i norske havner. Men det gikk det ikke lang tid før ting var tilbake til «normalen».

– Både eiere og aktører fra Russland ble satt på sanksjonsliste, og bankene ble samtidig rammet. Men etter dette ser det ut som at både leveranse- og leveringsmønstre til flåten har fungert nesten som normalt, uttalte administrerende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland til Fiskeribladet nylig.

– Mest hensiktsmessig

Seniorforsker Anne-Kristin Jørgensen ved Fridtjof Nansens Institutt, har sagt at Norge ikke bryter fiskeriavtalene med Russland ved å stenge norske havner. Regjeringen har vektlagt det å hegne om fiskerisamarbeidet med russerne, på spørsmål om hvorfor russiske fiskefartøy er unntatt havneforbudet.

Fiskeribladet møtte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i Arendal forrige uke.

På spørsmål om hva som er årsaken til at regjeringen holder havnene åpne for russiske fiskefartøy, til tross for at det ikke vil bryte noen avtaler Norge har med Russland, dersom de stenges, sa Skjæran:

– Jeg tar avstand fra premisset i spørsmålet. Våre vurderinger har vært at å gå for et generelt unntak for fiskefartøy var den mest hensiktsmessige måten å gjøre det på, samtidig som det hegner om fiskerisamarbeidet i nord, sier Skjæran.

– Hegne om fiskerisamarbeidet

Han viser til at Norge etter internasjonal havrett er forpliktet til å samarbeide med Russland om å forvalte delte bestander i Barentshavet.

– Vi har klart å hegne om dette fiskerisamarbeidet i flere tiår, tross skiftende politiske forhold, og det skal vi gjøre i år også. Om en ikke klarer å få til et bærekraftig fiske, og bestanden fiskes ned, vil det ta flere tiår å bygge den opp igjen. Det har vi lært av historien, svarte Skjæran.

– Er dette noe dere gjør for å unngå å provosere Putin?

– Nei, for oss er bærekraftig forvaltning grunntanken for forvaltningen vår, sa Skjæran i intervjuet med Fiskeribladet.