Fasiten for Fiskeridirektoratet er klar: Det skal opprettes tre lederklynger i henholdsvis Bergen (hovedkontor), Bodø og Tromsø.

Det melder direktoratet i en pressemelding onsdag. Avgjørelsen er fattet etter en lokaliseringspolitisk utredning.

Omorganisering i Fiskeridirektoratet
  • Nasjonale divisjoner overtar for regioninndelingen i Fiskeridirektoratet 1. november.
  • Det er tidligere meldt at Fiskeridirektoratet går fra å ha et hovedkontor i Bergen og fem regioner, til to nasjonale divisjoner. Divisjonene er delt mellom forvaltningsoppgaver og kontroll- og tilsynsoppgaver.
  • I etterkant av at fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen meldte at Bergen ikke lenger skulle være hovedkontor, ga fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP) kontrabeskjed.
  • I påvente av avgjørelsen fra politisk hold om geografisk plassering av lederstillinger har fiskeridirektøren konstituert 24 ledere for å ivareta driften av direktoratets oppgaver.
  • 12. oktober ble det klart at Bergen forblir hovedkontor, og at lederklyngene skal ligge i Bergen, Bodø og Tromsø.

I meldingen slår direktoratet og fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen fast at Bergen forblir hovedkontor. Opprinnelig ønsket direktoratet at Bergen ikke skulle være det, men fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ga kontrabeskjed i etterkant (se faktaboks). De ansatte ble opplyst på et allmøte og i egne kanaler tidligere onsdag, får Fiskeribladet opplyst.

– Ikke-sak

– Bergen forblir hovedkontor. Tidligere i prosessen ble det sagt at den status opphørte, før fiskeriministeren ga kontrabeskjed. Har dette vært en viktig del av prosessen for deg?

– De sentrale funksjonene har vært og er i Bergen. Å sette et hovedkontor har ikke vært viktig for meg. Vi tok bare bort betegnelsen. Dette er en ikke-sak, sier Bakke-Jensen til Fiskeribladet.

– Hvordan har dine ansatte mottatt dagens nyhet?

– For det første er den mottatt med tilfredshet, i og med at vi nå har et vedtak og vet hva vi skal gå videre med. Den er også mottatt med nysgjerrighet, for folk lurer på hvordan organisasjonen nå skal settes og hvordan ting vil fungere. I stor grad er det godt mottatt at vi nå har fått en politisk avgjørelse, sier bakke-Jensen.

Han legger til at selve organisasjonskartet er noe som allerede er forhandlet med de ansatte.

24 midlertidige ledere

I forkant av avgjørelsen om plasseringen av lederstillinger konstituerte fiskeridirektøren 24 ledere for å ivareta driften av direktoratets oppgaver.

– De 24 konstituerte lederne: hvor lenge vil de sitte?

– Vi tar det suksessivt. Ikke alt vil skje på likt. Første prioritet er å ansette de to divisjonsdirektørene, så vil de være med på å forme ledergruppene videre, sier Bakke-Jensen

Han peker på at noen stillinger er klare til å lyses ut ganske snart, eksempelvis tre seksjonssjefer på IT-avdelingen og klagesaksenhetsleder.

– Det viktigste nå er å lyse ut stillingene for de to divisjonsdirektørene, slår Bakke-Jensen fast.

– Tror du næringen er fornøyd med hvordan Fiskeridirektoratet rigges nå?

– Det vil jeg tro, uten at jeg kan slå det fast. Men vi er i jevn kontakt med dem om hvordan vi skal gjøre ting, sier Bakke-Jensen.

Han forteller at det ligger fire «drivere» bak hvordan direktoratet skal bli bedre:

– Vi skal bli bedre på samarbeid med næringen, noe vi bare blir flinkere og flinkere til. Vi skal bli bedre på likebehandling: flere i næringen påpeker at det i dag sies én ting på ett region-kontor, mens et annet lander på andre svar. Så har vi en NOU som sier at vi ikke driver en god og effektiv nok fiskerikontroll. Det skal vi bli bedre på. Jeg venter at vi blir bedre på det nå. Vi er en informasjonsforvalter og -produsent, og må organisere oss bedre på dette.

Tre lederklynger

Direktoratets nye ledere på ulike nivå skal holde hus i Bergen, Bodø eller Tromsø. Unntaket er ledelsen for fartøy og deltakerseksjonen, som skal ligge i Vadsø, samt ledelsen for reaksjoner, som skal ligge i Ålesund.

– Den lokaliseringspolitiske utredningen har vært håndtert i Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet. Den slår fast at Fiskeridirektoratet skal være sterkt til stede på kysten og alle våre kontor skal opprettholdes og flere kontor blir også styrket, uttaler Bakke-Jensen i pressemeldingen.

Han får selv kontorsted i Bergen som fiskeridirektør. Også assisterende fiskeridirektør og en rekke andre lederstillinger blir i Bergen. Når direktoratet 1. november får to landsdekkende divisjoner, vil ledelsen for forvaltningsdivisjonen ha kontorsted i Tromsø. Ledelsen for kontroll og tilsyn vil holde til i Bodø.

– Når kan direktoratet måles på endringene sine? Når skal dere være «bedre» i en ny organisasjon?

– Organisasjonen implementeres 1. november. Vi måles hele tiden. Blant annet i vår dialog med departementet, gjennom tildelingsbrevet vårt, i vår dialog med andre og hvordan vi jobber med klagesaker. Jeg venter at vi måles hele tiden. Vi har ikke behov for «100 dagers fredning». Spørsmålene utenfra er en veldig god mekanisme for å måle oss selv. Vi er glade for all oppmerksomhet vi får, sier Bakke-Jensen til Fiskeribladet.