– Vi vil bruke penger i Nasjonal transportplan til å løse en vanskelig situasjon for mange fiskerihavner, sier stortingsrepresentant Cecilie Terese Myrseth i en pressemelding fra Arbeiderpartiet.

Regjeringen har bestemt at fylkeskommunene skal overta fiskerihavnene fra Staten. De fem nordligste fylkeskommunene, Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag og Møre og Romsdal, har nektet å undertegne på den frivillige nyordningen, og mener at midlene som er avsatt til formålet, 155 millioner, er for lite.

Arbeiderpartiets løsning er at fylkeskommunene kan søke om midler fra engangspotten for å ruste opp sine fiskerihavner. Dette skal gi fylkeskommunene en mulighet til å overta og utvikle havnene videre.

Saken skal opp i Stortinget 14. juni, ifølge pressemeldingen.