«Rammebetingelser for den minste kystflåten» heter det ene av fire høringsnotater som Nærings- og fiskeridepartementet onsdag sendte ut på høring i næringa. Planen er at et endelig forslag til rammebetingelser skal inngå i den mye omtalte Kvotemelding 2.0 til høsten.

Det spesielle med akkurat dette notatet er at det åpner for ny debatt om temaer som struktur og samfiske, temaer som til dels fikk sin «dom» i den forrige kvotemeldingen, og som til dels har vært svært omstridt i fiskeriorganisasjonene.