Bak lukkede dører på Stortinget forhandles det nå om fremtida til strukturkvoter med en anslått verdi på 70 milliarder kroner. Det er mindre enn tre år til disse tidsbegrensede «ekstrakvotene» begynner å nå sin utløpsdato. Først nå skal det avklares hvordan kvotene skal fordeles tilbake til fiskeflåten.

Regjeringa har lagt sine kort på bordet. De vil gi litt ekstra til de som har brukt penger på å bygge opp sine driftsgrunnlag. Det vil ikke budsjettpartner Sosialistisk Venstreparti (SV) være med på.