– Jeg ser at den nye regjeringa varsler enda en kvotemelding. Det