Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant (V), fryktar regjeringa sitt budsjettkutt på 365 millionar kroner til Stad Skipstunnel i 2022, er starten på ein ny serie utsetjingar for prosjektet.

Han utfordrar regjeringa til å svare på følgjande spørsmål i Stortingets spørjetime onsdag 17. november:

«Kan statsråden forsikre om at prosjektet likevel vil bli gjennomført i tråd med tidsplanen, byggjestart i 2023 og ferdigstilling i 2026, og kva følgjer vil det få for prosjektet at ansvaret no blir flytta til eit departement utan røynsle med gjennomføring av store infrastrukturprosjekt?»

Spørsmålet er stilt til Samferdsleministeren, men vil bli svart på i Stortinget av Fiskeri- og havministeren, som overtek budsjettansvaret for prosjektet frå 1.1.2022.