Samtidig som fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth fikk omvisning i Båtsfjord mandag, slapp Nærings- og fiskeridepartementet en ny rapport om ferskfiskordningen.

I ti år har fiskerne blitt belønnet med ekstra torskekvote, om de har forsynt industrien med råstoff i andre halvår. Styreleder i torskenettverket Cod Cluster, Ørjan Nergaard, sier ferskfiskordninga har vært ekstremt viktig for landindustrien, særlig for de få aktørene som er igjen i norsk filetnæring.

I Båtsfjord har Insula og Lerøy satset tungt på hver sine filetfabrikker.

– Det er en grunn til at det investeres her, og det er helårig tilgang på råstoff.