– Tidligere ville jeg sagt at aldri i verden om fiskerisamarbeidet vil annulleres om vi skulle nekte å ta imot landinger fra Russland.

Det sier seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Anne-Kristin Jørgensen, til Fiskeribladet.

– Det har jo heller aldri kommet på tale for oss å suspendere samarbeidet, selv om Russland ikke lar oss å eksportere fisk dit, sier hun.

Likevel:

– Det som får meg til å se litt mer nyansert på det, er at Putin etter mitt skjønn har opptrådt mindre og mindre rasjonelt over tid, særlig nå med krigen i Ukraina.