Strømnettkapasiteten for å nå næringens klimamål er for lav flere steder på kysten, mener direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge, Aina Valland.

– Initiativ for å få ned klimautslipp i eksisterende aktivitet og oppbygging av ny aktivitet både i fiskerinæringen og havbruksnæringen står i fare for ikke å bli gjennomført fordi det mangler kraftkapasitet på kysten, sier hun.

Hun slår fast at dette problemet må løses.

– De anleggsbidragene som kreves fra bedriftene for å få økt nettkapasiteten gjør at i utgangspunktet lønnsomme prosjekter blir ulønnsomme.