– Norsk havbruksnæring er et eventyr. Det er aktørene selv som i stor grad utvikler og bidrar. Og så har vi hatt et triangel mellom næringsaktørene, myndigheter og forskning, som også er styrt av myndighetene og finansiert av fellesskapet. Det gode samarbeidet må fortsette, sa Kristina Hansen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Helge André Njåstad, stortingspolitiker for Frp, fikk spørsmål om politikerne kan gjøre mer for å skape mer verdier hjemme i Norge. Han brukte ikke lang tid på å kritisere regjeringen, og spilte videre på eventyret Hansen snakket om.