– Jeg hadde forventet at regjeringen kanskje ville ta en fot i bakken, og tenke seg litt om, før de «gønnet på» videre, sier han til Fiskeribladet.

Forventningen, sier Kiil, kommer av at Myrseth og regjeringen har vært like tydelig på at den utviklingen som har vært, der stadig mer av ressursene har havnet på stadig færre hender, skal stoppes.

Mer råstoffmakt

Fiskeribladet skrev tirsdag 5. mars at fiskeriminister Cecilie Myrseth er tydelig overfor næringskomiteen på Stortinget at strukturkvoteordningene skal videreføres uten endringer.