Hun mener saken ville ha fått mer sympati om den ble mer framstilt som et verdivalg på kysten: Hva ønsker du? Skal det ende opp med noen få gigantiske lakseselskaper, eller skal vi ha både store selskaper og små lokaleide selskaper? En burde kanskje våge i større grad å sette de små selskapene opp mot de store, mener Ljunggren.

Rammer kun lokaleide

Er svaret at det også skal være levelig for lokaleide selskapet, så er jo neste spørsmål hva skal til for at dette skal bli mulig, sier hun.