Det var budskapet da det lokale laget, ved leder Svein Harald Holmen, fikk ordet under den muntlige høringen om kvotemeldingen på Stortinget.

Av 122 fiskefartøy i Vardø er det kun 13 igjen som har kvoter i lukket gruppe. Ifølge Holmen drifter resten i åpen gruppe.

– Denne sammensetningen har blitt vanlig i kystsamfunn i Finnmark, sa han.

Kapitalsvake samfunn

Årsakene, slik han ser det, er flere: At fylkesbindinger er opphevet, kvoteprisene er høye – og at de siste årene har gitt mange god inntjening i åpen gruppe-fiskerier.