Reder Einar Helge Meløysund er ikke særlig begeistret for Sintef-rapporten som Fiskebåt har bestilt, og som ble omtalt i Fiskeribladet tirsdag. Årsaken er at utvalget som peker på stor verdiskaping i den havgående flåten også inkluderer fartøy fra stor kyst i utvalget sitt.

– Jeg er ikke fornøyd. Jeg vil ha meg frabedt å regnes som havflåte. Jeg er en stolt og glad kystfisker, sier han til Fiskeribladet.

– Rapporten er bortkastet

Han mener det rett og slett er manipulering av tall, og at havfiskeflåten stilles i bedre lys enn hvordan forholdene er når fartøygruppene konvensjonell kyst over 21 meter og kystnot/SUK (snurpere uten konsesjon) også er tatt med.