Pelagisk forening, Fiskebåt, Sjømat Norge, NNN, Fellesforbundet, Norges Fiskarlag, Norsk Villfisk, Norsk Sjømannsforbund og flere – omtrent alle organisasjoner i fiskerinæringen var representert. Totalt satt over 20 personer rundt bordet da fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte næringen.

Med seg hadde Skjæran kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), statssekretærer, rådgivere og byråkrater.

– Dette er en viktig og alvorlig sak for norsk fiskerinæring, innledet Skjæran.

Statsråden har både lest i media, og hatt møter med kvinnelige fiskere:

– Jeg er rystet over det jeg har hørt, sa han.