Fiskeribladet skrev mandag at kystflåten kan bli snytt for et torsketillegg de ble lovet i forrige kvotemelding.

– Statsråden bør følge opp det som er bestemt i Stortinget, noe annet vil nesten være å håne flertallet. Et vedtak gjelder til et nytt er fattet, sier Fremskrittspartiets fiskeripolitiske talsperson, Bengt Rune Strifeldt.

Han var sentral da Solberg-regjeringens mye omtalte kvotemelding ble behandlet i Stortinget våren 2020. Ett av grepene som ble tatt, var å skrote trålstigen, som skulle skjerme kystflåten når torskekvotene i nord ble lave.