– Siden 2013 er det laget 10-15 ulike rapporter, NOU-er og meldinger om å redde norsk fiskeindustri. Ingen verdens ting har skjedd. Norsk fiskeindustripolitikk er død, og har vært det i 30 år. Det gjenstår det bare å begrave den. Hvis dere kommer med én rapport til, så…

Fiskekjøper Arne Karlsen hadde lagt silkehanskene fra seg hjemme, da han møtte til fiskeridebatt under Skreikonferansen på Myre i Vesterålen torsdag. Rikspolitikerne på andre siden av bordet fikk klar beskjed:

– Slutt å snakk om fiskeindustripolitikk, hvis dere ikke har lyst til å gjøre noe med det, sa Karlsen.