– Vi får aldri konkrete svar direkte over bordet, men vi hadde en veldig god gjennomgang.

Det sier Fiskarlagsleder Kåre Heggebø til Fiskeribladet etter møtet med Fiskeridirektoratet og fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen torsdag, der de møttes for å diskutere sporing- og rapporteringskrav. Også fiskeridirektøren beskriver møtet som godt overfor Fiskeribladet. Tre stykker møtte fra hver side for å diskutere regelverket.

Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag Foto: Robert Nedrejord

Etter planen innføres kravet om sporing og rappotering for båter mellom 10–11 meter fra 1.