I et intervju med Bladet Vesterålen, sier Fremskrittspartiets førstekandidat i Nordland til stortingsvalget, Dagfinn Olsen, at «hvis fiskerne kan få kjøpe landanlegg, må mottakene få kjøpe kvoter».

Dagfinn Olsen, førstekandidat på Frps stortingsliste i Nordland Foto: Pressefoto

– Må få tilgang på kvoter

På spørsmål om hvordan Frp skal legge til rette for at fiskeindustrien har råstoff til å drive lønnsomt gjennom hele året, svar Olsen følgende:

– Vi må satse på flere elementer: torskeoppdrett og videreføring av levendelagring. Legge til rette med muligheter til å ha fisk i merdene. Og det kan ikke være slik at en fisker kan kjøpe fiskebruk og produsere fisken sjøl, samtidig som et fiskemottak ikke får lov å kjøpe seg ei kvote, mener Frp-politikeren.

– Jeg mener ikke at det skal være slik overalt, men når Primex står tom mesteparten av året, måtte det være mulig å gjøre det slik at de har egen fisk å produsere, ved å tilføre konsesjoner. Slike bedrifter må få tilgang til kvoter, fortsetter Olsen.

Flere arbeidsplasser?

På spørsmål om kystfiskerne skal få større kvoter på bekostning av havfiskerne, svarer Olsen:

– Det er ikke bare å ta fangsten fra trålerne og kaste den på kystbåtene, så blir det arbeidsplasser av det. Det som er viktig, er at uansett hvordan vi fisker kvotene våre, blir det arbeidsplasser av det på kysten, sier stortingskandidaten fra Lødingen.