Rødlisten 2021 viser at tilstanden blir stadig verre for sjøfuglene, mens pigghåen går fra sterkt truet til sårbar. Samtidig settes det