Rødlisten 2021 viser at tilstanden blir stadig verre for sjøfuglene, mens pigghåen går fra sterkt truet til sårbar. Samtidig settes det full gass mot utbygging av havvind.

Fiskeribladet har spurt statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima- og miljødepartementet hvordan slike inngrep vil påvirke fuglelivet og naturen.

Lomvien som har vært er en av de mest tallrike sjøfuglene er nå på rødlisten som kritisk truet. Foto: Lena Knutli

Grunn til bekymring

– Det gir grunn til bekymring at mange fuglearter har en negativ utvikling.