Tor Arne Borge administrerende direktør i Kystrederiene, mener regjeringen ikke tar ansvar for nærskipsfarten eller norske sjøfolk i statsbudsjettet.

– Flere norske sjøfolk vil nå måtte gå i land, slår han fast i en pressemelding tirsdag.

Regjeringspartiene kom mandag til enighet med SV om statsbudsjett for 2022. Det var for maritim næring spesielt knyttet spenning til tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

– Negativ bunnlinje

Borge påpeker at til tross for at Støre-regjeringen har foreslått å øke taket på tilskuddsordningen, betyr det fremdeles en sterk svekkelse av ordningen.

– Kuttene medfører at mange rederier langs norskekysten snart vil operere med en negativ bunnlinje. De vil ikke kunne være konkurransedyktige sammenlignet med skip på utenlandske flagg og vi vil få tap av arbeidsplasser for norske sjøfolk, sier Borge og legger til:

– Dette er være eller ikke være for den norske sjømann.